Långboll

Långboll är en variant på brännboll. Det som framförallt skiljer det mot brännboll är att spelet bygger något mer på taktik och att det lätta kan uppstå lite mer stressade situationer för spelarna. Några saker som skiljer spelen mellan varandra är.

  • 1. Istället för en plan med fyra koner springer innespelarna bara till en pinne som ska rundas och sedan ska spelaren ta sig tillbaka till starten. Det är även möjligt att stanna vid pinnen (likt man stannar vid en kon) och sedan ta sig till boet när nästa spelare slår bollen.
  • 2. Någon brännplatta finns inte utan det gäller enbart att kasta bollen bakom brännarlinjen. Det är även möjligt att bränna genom att kasta bollen på den spelare som försöker springa fram till den pinne som ska rundas.
  • 3. Om någon blir bränd genom att utelaget kastar bollen på spelaren som springer mot eller från pinnen finns chansen att utelaget kan bli innelag. Utelaget ska då springa så fort de kan och försöka ta sig bakom brännarstrecket. Men samtidigt kan innelaget springa ut och ta bollen samt försöka få den över brännarstrecket. Om bollen kommer över strecket före att någon utespelare kommit in sker inget byte. Bollen kan i detta läge även tas upp och kastas på någon av de som håller på att springa för att ta sig bakom brännarstrecket. Om så sker ropar man ”Bränd” och positionerna förväxlas. Plötsligt är det andra laget som är på väg mot att erövra platsen som innelag. Detta kan minst sagt skapa förvirring i lagen.