Brännboll

Det är extremt få svenskar som aldrig varit med i en omgång brännboll. Det är mycket vanligt att spela brännboll i svenska skolor, på fritids och på läger. Reglerna är enkla och någon uppdelning mellan tjejer/killar brukar inte förekomma.

Brännboll är främst en ”lek” eller ”sport” som utövas på fritiden och på skolor. Några elittävlingar finns inte utan de som vill gå vidare och spela brännboll mer professionellt får gå över till den snarlika sporten baseball.

Däremot finns det stora etablerade cuper i Sverige som drar till sig de som tar brännbollen på fullaste allvar. Sveriges största cup är Brännbollsyran som årligen hålls i Umeå. Det är till och med världens största evenemang för brännboll. Brännbollsyran startade 1974 och var redan då populär då hela 44 lag anmälde sitt intresse. År 2014 var det 370 lag som deltog.

Regler i Brännboll

De är två lag som spelar brännboll mot varandra. Ena laget börjar ”inne” och det andra ”ute”. Detta varieras sedan så att bägge lagen får vara ute lika många gånger som inne. Laget som är inne ställer sig på kö varpå den som står först får slå ut en tennisboll med ett brännbollsträ över området som man spelar brännboll på. Likt baseball står det andra laget ute på planen och försöker fånga bollen. När så sker kastas den till ”brännaren” som står i närheten av innelaget. När brännare har bollen, stampar på ”brännplattan” och ropar ”Bränd!” stoppas denna omgång.

Brännbollspel

Medan bollen försöker fångas av utelaget och innan brännaren har ropat ”Bränd” får den som slog ut bollen börja springa runt de fyra koner som markera upp ett rektangulärt område framför utslagsplatsen. Om spelaren hinner hela varvet räknas detta som en ”varvning” vilket ger extrapoäng. Om spelaren inte anser att han/hon hinner runt alla koner är det bättre att stanna vid en kon. När nästa spelare slår ut får nämligen alla spelare som står vid koner springa vidare för att ta sig närmare målet vilket är att runda alla fyra koner. Skulle en spelare vara på väg mellan två koner när brännaren ropar ”Bränd” blir denna bränd, får återgå till föregående kon och utelaget får poäng.

Skulle det visa sig att innelaget har samtliga spelare vid konerna och inte någon inne som kan slå ut bollen klassas detta som att laget blivit ”utebränt”. I detta fall byter utelaget och innelaget plats. Detta alltså oavsett om tiden för byte har gått ut eller inte.

Förutom att poäng delas ut vid varje person som kommer in i mål, vid varvning och vid ”Bränning” kan utelaget få på poäng på lyror. Oftast skiljer man då på tvåhandslyra och enhandslyra där enhandslyra ger flest poäng.